3. duben, 2019 Kategorie: Výběr Počet zobrazení: 486

Rozdíl mezi 1D (typicky EAN) a 2D (typicky QR) čárovým kódem.

V následujícím článku jsme si dali za úkol Vás uvést do světa 1D a 2D čárového kódu, jehož využití usnadňuje práci a šetří čas při zpracování podnikových procesů. V závěru článku je popsáno několik základních rozdílů mezi 1D a 2D čárovým kódem, které by Vám měly usnadnit rozhodování při pořizování 1D nebo 2D mobilního terminálu se čtečkou čárového kódu.

Existují 2 základní typy čárové kódu:

  • 1D (lineární) čárový kód – který čtečka čárového kódu čte v jedné ose x (např. EAN, Code128, Codabar)

Ukázka 1D čárového kódu

  • 2D (dvoudimenzionální) kód – který čtečka „čárového“ kódu čte ve 2 osách x a y (např. QR code, PDF417)

Ukázka 2D čárového kódu

Pro jejich čtení je využíváno rozdílných technologií. Největší a hlavní rozdíl mezi 1D a 2D čárovým kódem je množství informací, které mohou být v kódu uloženy.

Jelikož je čtení 1D a 2D čárového kódu realizováno rozdílnou technologií, je potřeba k jejich čtení využít rozdílný hardware:

Zařízení pro čtení 1D nebo 2D (i 1D) kódu mohou na první pohled vypadat stejně, ale liší se minimálně v použitém skeneru čárového kódu, který je do zařízení umístěn.

Na těchto stránkách si můžete vyzkoušet zakódovat Vaše informace pomocí různých typů 1D a 2D kódu.

1D čárový kód

1D čárové kódy se běžně vyskytují na spotřebním zboží a bývají numerické a některé z nich i alfa-numerické (např. Code128 zvládne všechny znaky z tabulky ASCII 128). Tyto kódy využívají ke kódování řadu černých linek a bílých prostorů mezi nimi s proměnnou šířkou.

1D čárové kódy jsou vhodné pro zakódování ID produktů nebo krátkého tagu, ale to je asi tak vše, co od nich můžeme očekávat, protože řetězce, které mají více než 25-30 znaků, tvoří dlouhý čárový kód, který je pro běžné využití nepraktický (zabírá mnoho místa nebo je potřeba jej načítat z větší výšky, což nemusí každá čtečka zvládnout). Nicméně i přes jejich malou datovou kapacitu jsou tyto čárové kódy jedny z nejpoužívanějších díky jejich jednoduché tvorbě a jednoduchému čtení.

Největšího smyslu nabývají 1D čárové kódy až po připojení k databázi. Možné příklady využití 1D čárového kódu:

  • Skenování čárového kódu artiklu na pokladně v supermarketu. Po načtení kódu, nejčastěji ID položky, se na kase zobrazí artikl a jeho cena, která je načtena z databáze. Tyto systémy čárových kódů jsou nezbytností pro velké maloobchodníky a napomáhají zvýšit přesnost zásob a šetřit čas.
  • Skenování čárového kódu operace z výrobní průvodky, kterou vygeneroval informační systém pro řízení výroby. Po načtení čárového kódu operace může pracovník zaznamenat data z výroby přímo ke konkrétní operaci, např. spotřebovaný čas nebo počet vyrobených kusů.
  • U velkoobchodníka může jít o řízení skladu pomocí čárových kódů, kterými identifikuje zboží, velikost balení tohoto zboží (různý čárový kód pro balení po 100 ks, pro paletu apod.) a pozici, na které je toto zboží umístěno. Zjednodušeně řečeno dostane skladník na mobilním terminálu výdejku k vyřízení s výpisem artiklů a jejich umístění (artikly seřazeny podle optimální cesty skladem) a při sbírání artiklů využívá čárového kódu (skenuje čárový kód pozice a čárový kód výrobku/balení/palety) a jen potvrzuje počet kusů artiklů z výdejky, které vzal z regálu.

U velkoobchodních i maloobchodních společností, které značí své zboží čárovým kódem se nabízí využití mobilních terminálů s čtečkou čárových kódů pro inventuru skladových zásob.

Čtečka 1D čárových kódůUkázka 1D čárového kódu

Obr. Ukázka skeneru mobilního terminálu PDA FLORES 1D a vysílaného paprsku směrem k 1D čárovému kódu (typ Code128).

2D čárový kód

2D kódy, jako je např. QR Code nebo PDF417, používají vzory čtverců, šestiúhelníků, bodů a dalších tvarů pro zakódování dat. Vzhledem k tomu, že 2D kód používá tyto matice, tak by se už neměl nazývat čárovým kódem, jelikož je toto označení matoucí. Vzhledem k jejich struktuře mohou 2D kódy obsahovat více dat než 1D čárové kódy (až 2000 znaků), zatímco se objevují ve fyzicky stále menším formátu. Data jsou zakódována na základě horizontálního i vertikálního uspořádání vzoru, a proto jsou čteny ve dvou rozměrech. Adresa Vašich webových stránek a kontaktní informace nyní mohou být reprezentovány černobílým čtvercem o rozměrech 2 × 2 cm.

Největšího smyslu nabývají 2D kódy v případech, kdy je nutné přenášet větší množství dat bez připojení k databázi. Možné příklady využití 2D kódu:

  • QR kód je využíván pro úhradu plateb na fakturách přes mobilní bankovní aplikace
  • 2D kód PDF417 je využíván v leteckém průmyslu jako statická databáze, jelikož dokáže nést až 1800 znaků. Například na letence může kód obsahovat údaje o letu.
  • V marketingu je 2D kód (QR code) využíván pro sdělování informací a podpoře prodeje – po načtení kódu je zákazník přesměrován na webovou stránku společnosti se slevovou akcí. Výhodou je možnost skenovat QR code v podstatě jakýmkoliv telefonem vybaveným fotoaparátem a jednoduchým dekódovacím software.
  • 2D kód se v podstatě hodí kamkoliv, kde jsou vysoké nároky na úsporu místa (malý předmět, potřeba malého štítku) nebo je potřeba zakódovat více informací. Příkladem může být tisk štítku o malých rozměrech s 2D kódem, který obsahuje informace o zařízení, datu výroby, informace o vlastníkovi, nebo doporučených intervalů servisní prohlídky.

2D čárový kód obsahuje nejen alfanumerické informace, ale může ve svém zakódování obsahovat také obrázky, adresy webových stránek, hlasové a jiné typy binárních dat. Využívání 2D kódu v první řadě znamená, že můžete využít informace ať jste či nejste připojeni k databázi. S položkou označenou 2D kódem může cestovat velké množství informací.

PDA FLORES 2DUkázka 2D čárového kódu

Obr. Ukázka skeneru mobilního terminálu PDA FLORES 2D a vysílaného paprsku směrem k 2D čárovému kódu (typ QR code).

Zásadní rozdíly mezi 1D a 2D čárovým kódem

 

1D čárový kód

2D čárový kód

Množství dat

U 1D kódu se počet zapsatelných znaků liší dle použitého typu (Code 128, Code39, EAN-8..). Například 1D čárový kód typu Code39 je nositelem až 43 znaků. Hlavním důvodem pro omezení velikosti 1D kódu je neschopnost 1D skeneru přečíst velmi široké 1D kódy.

Do 2D kódů lze zapsat až několik tisíc znaků. Nejznámějším příkladem této skupiny je QR kód, který se velmi rozšířil v souvislosti s marketingovými aktivitami společností.

Smysluplnost

1D kód je nejvíce smysluplný ve chvíli, kde je připojen k databázi (např. skenování kódu prodavačkou na kase, který nese ID produktu a dle jeho ID je z databáze načtena informace o ceně artiklu).

Oproti tomu 2D kód může sloužit jako samostatná statická databáze (bez propojení na IS), jelikož dokáže nést velké množství dat, které můžete načíst ze štítku přímo v terénu (například návod k nastavení stroje).

Čtení kódu

Laserová čtečka 1D čárového kódu využívá lineárního čtení na ose x a dokáže proto přečíst jen lineární 1D čárové kódy (střídání černých a bílých pruhů).

Čtečka 2D kódů využívá dvoudimenzionálního čtení – tedy osu x a osu y a dokáže proto většinou přečíst, jak dvoudimenzionální 2D, tak i lineární 1D kódy.

Před pořízením čteček čárových kódů doporučujeme zvážit k jakému účelu budou momentálně využity, nebo případně k jakému účelu mohou být společností využity v budoucnu. Většina 2D čteček čárových kódů (jako například PDA FLORES 2D) je také kompatibilní s 1D čárovými kódy, což uživateli poskytuje větší flexibilitu v možném budoucím použití čtečky.